قارچ چیست؟/انواع قارچ پرورشی/پرورش قارچ/همه چیز راجب پروش قارچ/ پرورش قارچ زحمت کم در آمد خوب

قارچ چیست؟/انواع قارچ پرورشی/پرورش قارچ/همه چیز راجب پروش قارچ/ پرورش قارچ زحمت کم در آمد خوب

یکی از دغدغه های امروز پیدا کردن شغلهایی می باشد که به نوع مکمل شغل اول باشد . در برخی مواقع مشاهده شده است که این شغلها چنان پیشرفت چشمگیری داشته اند که کاربر تصمیم به ترک شغل اصلی خویش گرفته و به طور کامل به شغل جدید خود روی آورده است . یکی از متادول ترین این شغلها ، پرورش قارچ می باشد.

انواع قارچ پرورشی

قارچ های صدفی و قارچ های دکمه ای جزئ قارچ های پرورشی محسوب میشوند. با توجه به مصرف بالای این نوع از قارچ ها و هزینه ی تولید پایین آنها ، تولیدکنندگان به برنامه ای مدون و شناسایی بازارهای هدف اقدام به تولید این نوع قارچها کرده و سود قابل ملاحظه ای را عاید خود کنند.

قارچ دکمه ای :

این نوع از قارچ ها که در زبان انگلیسی به انها Button Mushrooms گفته میشوند از محبوبترین قارچ های پروشی می باند که دارای کلاهکی سفید رنگ متصل به ساقه می باشند و همچنین در انتهای کلاهک پره هایی نیز وجود دارد که در گیاهان جوانتر به رنگ خاکستری می باشد.

قارچ صدفی :

قارچ صدفی با نام انگلیسی Oyster Mushroom یکی دیگر از قارچ های پرورشی و محبوب می باشد که کشتی متفاوت تر نسبت به قارچ دکمه ای دارد .

http://amlakvarna.ir

 مراحل تولید قارچ

برای پرورش قارچ به یک سالن نیاز است که اندازه آن بسته به میزان تولید قارچ متفاوت است علاوه بر فضایی برای پرورش، نیاز به اقداماتی از جمله عایق کاری سالن برای جلوگیری از اتلاف گرما و سرما، قفسه‌بندی و … است.

 پس از تهیه تجهیزات، باید موارد ذیل به ترتیب اجرایی شود:
1)ضدعفونی کردن سالن
2) ورود کمپوست به سالن و چیدن آن در قفسه ها
3) میسلیوم رانی (پنجه دوانی)
4) بریدن کیسه های روی بلوک‌ها و تخته کوبی (تخت کوبی)
5) خاکدهی و آبیاری خاک
6) انداختن روزنامه روی بستر و مرطوب نگه داشتن آنها
7) رافلینگ (پنجه کشی)
8) برداشتن روزنامه ها و شوکدهی  روز اول
9) شوکدهی روز دوم
10) شوکدهی روز سوم
11) فلش یک (اولین محصول دهی)
12) فلش دو (دومین محصول دهی)
13) فلش سه (سومین محصول دهی)
14) تخلیه کمپوست و نظافت

پرورش قارچ

زمان مورد نیاز برای تولید قارچ

حدود دوماه برای پرورش قارچ، زمان لازم است که این زمان ممکن است یک هفته کمتر یا بیشتر شود البته اگر زمان تولید کمپوست(بستر پرورش قارچ) را هم درنظربگیریم این زمان به 3 ماه افزایش می یابد.

 بهره گیری از سیستم های پیشرفته، تولید کمپوست را به حدود 20 روز رسانده است که پس از تهیه کمپوست، این مواد وارد سالن های پرورش قارچ می شوند و در دمای مشخص قرار می گیرند و یک ماه پس از بذرپاشی، قارچ ها آماده و طی دو تا سه هفته چیده می شوند.

پرورش و بهره برداری از قارچ 45 تا 1 ماه به طول می انجامد و 20 روز تا یک ماه هم تولید کمپوست زمان می برد.

پرورش قارچ

در کنار همه این مراحل و توضیحات کار آفرین باید از بازار کار خود اطلاعات کافی راکسب کند

و با مشورت و اطلاعات لازم وارد این صنعت شود .

#منبع املاک وارنا

#پرورش قارچ

#قارچ خوراکی

#قارچ دکمه ای و صدفی