زمین 11هزار متری بر اسفالت داوود اباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , داوداباد

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 1 هکتاری

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , گل تپه

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

دامداری 2000 متری با امکانات کامل

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , گل تپه

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

گاوداری 12 هکتاری با موقعیت عالی قرچک

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , قرچک

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

9 هکتار ملک 4 دیواری با مجوز دامداری 500 راسی صنعتی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : زمین چهاردیواری

 • » بررسی جزئیات

باغ میوه 2 هکتاری مثمر 4دیواری دو نبش

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پویینک

 • نوع ملک : باغ تجاری

 • » بررسی جزئیات

ملک 38000 متری با 4 هزار متر گلخانه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

32 هزار متر ملک 4دیواری صنعتی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پویینک

 • نوع ملک : املاک چند منظوره

 • » بررسی جزئیات

ملک 4750 متری صنعتی بر جاده اسفالت

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : املاک چند منظوره

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 32 هزارمتری به همراه دامداری پیشوا

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

70 هکتار زمین کشاورزی باغ پسته بر اصلی اتوبان

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

دامداری 3 هکتاری صنعتی ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

3 هکتار زمین 4دیواری صنعتی ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , گل تپه

 • نوع ملک : املاک چند منظوره

 • » بررسی جزئیات

3 هکتار زمین 4دیواری صنعتی ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , گل تپه

 • نوع ملک : زمین چهاردیواری

 • » بررسی جزئیات

170 هکتار زمین کشاورزی در شهر ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , خیراباد

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

باغ 15 هزار متری مثمر ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , تجره

 • نوع ملک : باغ تجاری

 • » بررسی جزئیات