زمین 7 هکتار بر اصلی ورودی شهر

کد ملک : ۷۴۱۲

  • متراژ: 70000
  • متراژقیمت: ۰
  • متراژقیمت هر متر: ۰
  • نوع ملک: زمین
  • وضعیت سند: شش دانگ
  • مساحت زمین: 70000
  • کد ملک را وارد نمایید