فروش زمین در کمربندی ورامین پیشوا

کد ملک : ۷۱۳۲

  • نوع ملک: زمین
  • وضعیت سند: مشاء
  • مساحت زمین: 1000
  • کد ملک را وارد نمایید