فروش زمین 1200 متری بر جاده کانال قوینک

کد ملک : ۷۳۰۱

  • متراژ: 1200
  • متراژقیمت: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  • متراژقیمت هر متر: ۶۰۰,۰۰۰
  • نوع ملک: زمین
  • وضعیت سند: مبایعه نامه
  • مساحت زمین: 1200
  • کد ملک را وارد نمایید