16000 دو نبش بر جاده فیلستون

کد ملک : ۷۴۰۷

  • متراژ: 16000
  • متراژقیمت هر متر: ۲۵۰,۰۰۰
  • نوع ملک: زمین
  • وضعیت سند: 6دانگ
  • مساحت زمین: 16000
  • کد ملک را وارد نمایید