3 هکتار زمین با مجوز گلخانه 6دانگ


کد ملک : ۸۵۷۱

قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت هر متر: ۲۰۰,۰۰۰ • نوع ملک: زمین کشاورزی
 • وضعیت سند: 6 دانگ
 • مساحت زمین: 30000
 • چاه آب: 3 ساعت اب گردش 12
 • امکانات: 21 هزار متر مجوز گلخانه 100 متر با اسفالت فاصله دارد 100.300 ابعاد برق و گاز بالای ملک
 • کشت: زیر کشت
  • ارتباط با کارشناس
   amlakyasami
  ۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰ ۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰

  املاک مشابه
  تماس پیامک