5 هکتار باغ پسته 5 ساله قلعه خواجه


کد ملک : ۹۴۲۰

قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت هر متر: ۵۰۰,۰۰۰ • نوع ملک: باغ تجاری
 • وضعیت سند: 6دانگ
 • مساحت زمین: 50000
 • امکانات: 6 ساعت اب موتور 6 ساعت اب کانال مجرای اختصاصی از کانال پیوند نخورده برق و گاز کنار ملک 650 متر بر کانال 1 هکتار کشت کشاورزی و تمام مجوزات گلخانه انجام شده
  • ارتباط با کارشناس
   amlakyasami
  ۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰ ۰۲۱-۳۶۲۸۳۸۴۰

  املاک مشابه
  تماس پیامک