باغ 3000 متری

شهر و منطقه : ورامین حومه , قلعه سین

قیمت کل : 2,100,000,000

قیمت متری : 700,000

» بررسی جزئیات

2200 متر باغ

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

قیمت کل : 0

» بررسی جزئیات

باغ 930 متری در یوسف رضا

شهر و منطقه : ورامین حومه , یوسف رضا

قیمت کل : 800,000,000

قیمت متری : 860,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ 3300 متری در خورین

شهر و منطقه : ورامین حومه , خورین

قیمت کل : 825,000,000

قیمت متری : 250,000

» بررسی جزئیات

باغ 500 متری در یوسف رضا

شهر و منطقه : ورامین حومه , یوسف رضا

قیمت کل : 560,000,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ 13000 متری در پوینک ورامین

شهر و منطقه : قرچک , پویینک

قیمت کل : 3,200,000,000

قیمت متری : 250,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ 550 متری درکمربندی ورامین پیشوا رودبارک

شهر و منطقه : ورامین حومه , کمربندی ورامین

قیمت کل : 600,000,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ و باغچه 550 متری در رودبارک

شهر و منطقه : ورامین حومه , کمربندی ورامین

قیمت کل : 200,000,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ و باغچه 1053 متری در جاده کانال

شهر و منطقه : ورامین حومه , جاده کانال

قیمت متری : 700,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ و باغچه 850 متری در جاده کانال

شهر و منطقه : ورامین حومه , جاده کانال

قیمت کل : 1,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ و باغچه 1000 متری در یوسف رضا

شهر و منطقه : ورامین حومه , یوسف رضا

قیمت کل : 350,000,000

» بررسی جزئیات

فروش باغ 2136 متری در شعیب اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , روستای شعیب آباد

قیمت متری : 400,000

» بررسی جزئیات

کد ملک را وارد نمایید