دامداری 1400 متر قلعه خواجه

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

» بررسی جزئیات

فروش دامداری صنعتی در ورامین

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , ورامین مرکزی

قیمت کل : 2,650,000,000

» بررسی جزئیات

فروش دامپروری در ورامین، 2000 متر در قلعه خواجه

شهر و منطقه : پیشوا , قلعه خواجه

قیمت کل : 1,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 2350 متری در قلعه سین

شهر و منطقه : ورامین حومه , قلعه سین

قیمت متری : 400,000

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 12 هکتاری در خیراباد

شهر و منطقه : قرچک , خیرآباد

قیمت کل : 1,800,000,000

» بررسی جزئیات

فروش 55 هکتار دامداری در ابباریک

شهر و منطقه : ورامین حومه , احمداباد

قیمت کل : 12,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش 13هکتار دامداری بر بلوار اتوبان حرم تا حرم

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

قیمت کل : 7,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 15700 متری در جواد اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد آباد

قیمت کل : 3,200,000,000

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 5000 متری در پیشوا

شهر و منطقه : پیشوا , پیشوا

قیمت کل : 1,000,000,000

قیمت متری : 200,000

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 13000 متری در ریحان اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , شهرک مدرس

» بررسی جزئیات

فروش دامداری در جلیل اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , جلیل آباد

قیمت کل : 12,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش دامداری 26000 متری در جواد اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد آباد

قیمت کل : 5,500,000,000

» بررسی جزئیات

کد ملک را وارد نمایید