فروش زمین کشاورزی 30000 متر در ورامین

شهر و منطقه : ورامین حومه , موسی آباد

قیمت کل : 4,500,000,000

» بررسی جزئیات

فروش زمین کشاورزی 90000 متر در ورامین

شهر و منطقه : ورامین حومه , باغ خواص

قیمت کل : 3,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش زمین کشاورزی 4400 متر در ورامین

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

قیمت کل : 250,000,000

» بررسی جزئیات

فروش 4 هکتار زمین بر قاسم اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , قاسم اباد

قیمت کل : 6,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش 7 هکتار زمین بر قاسم اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , قاسم اباد

قیمت کل : 8,400,000,000

» بررسی جزئیات

فروش 150هکتار زمین کشاورزی در بوئین زهرا

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

قیمت کل : 20,000,000,000

» بررسی جزئیات

فروش زمین کشاورزی 6000 متری در باغ خواص

شهر و منطقه : ورامین حومه , باغ خواص

قیمت متری : 60,000

» بررسی جزئیات

65000 متر زمین کشاورزی در باغ خواص

شهر و منطقه : ورامین حومه , باغ خواص

قیمت متری : 40,000

» بررسی جزئیات

فروش زمین کشاورزی 15 هکتاری در حسین اباد کاشی

شهر و منطقه : ورامین حومه , جاده حسین اباد

قیمت متری : 15,000

» بررسی جزئیات

فروش زمین کشاورزی 40000 متری در پویینک جنوبی

شهر و منطقه : قرچک , پویینک

» بررسی جزئیات

فروش زمین کشاورزی 26000 متری در جلیل اباد

شهر و منطقه : ورامین حومه , جلیل آباد

قیمت متری : 15,000

» بررسی جزئیات

کد ملک را وارد نمایید