6 هکتار زمین 4 دیواری با مجوز گلخانه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , ابباریک

 • نوع ملک : زمین چهاردیواری

 • » بررسی جزئیات

8 هکتار زمین 4دیواری 1 هکتار گلخانه مدرن و مجوز 80 هزار متر گلخانه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , ابباریک

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

گاوداری و زمین 42 هکتاری باقراباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , باقراباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

باغ 1023 متری داخل بافت روستای جعفراباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , قویینک

 • نوع ملک : باغ

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 2هکتاری سقف بلند ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , باغخواص

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

گلخانه دامداری 16 هزار متری بر جاده

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , ابباریک

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

باغ و گلخانه 16 هزارمتری ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : باغ تجاری

 • » بررسی جزئیات

گلخانه باغ 16 هزار متری

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

6هزار متر 4دیواری مجاوربافت

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : زمین چهاردیواری

 • » بررسی جزئیات

باغ ویلا 850 متری لاکچری ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , قویینک

 • نوع ملک : باغ

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 28 هزار متری فول

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

18 هزار متر 4دیواری با مجوز گلخانه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , ابباریک

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

18 هزار متر چهاردیواری با مجوز گلخانه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , ابباریک

 • نوع ملک : زمین چهاردیواری

 • » بررسی جزئیات

50 هکتار کشاورزی نزدیک اتوبان حرم تا حرم

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

گلخانه و ویلا 27 هزار متری جواد اباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

باغ دامداری گلخانه 6هزارمتری ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , ورامین

 • نوع ملک : باغ تجاری

 • » بررسی جزئیات