7هکتار زمین کشاورزی و باغ پسته 6دانگ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 6300 متری پیشوا

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

مرغداری 17هزارمتری20هزار قطعه ای ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : مرغداری

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 8هزار متری پیشوا

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

دامداری 15 هزار متری 100 راس شیری

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

13هزار متر زمین کشاورزی مرغوب با مجوز گلخانه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

1 هکتار دامداری300 راسی پرواری

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جلیل اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 14هزار متری اسپانیایی اتوماتیک

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

2700 متر دامداری 100 راسی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

14 هزار متر دامداری سند 6 دانگ قرچک

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , قرچک

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

33 هزار متر گلخانه 6دانگ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

7700 متر دامداری 75 راسی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

35500 متر 4دیواری گلخانه قرچک

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , قرچک

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

10 هکتار زمین کشاورزی 6دانگ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

مرغداری 7هزار متری گوشتی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : مرغداری

 • » بررسی جزئیات

مرغداری 19هزار متری گوشتی ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : مرغداری

 • » بررسی جزئیات