آزادگان

16000 متر

  1. قیمت کل ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  2. مساحت زمین ۱۶,۰۰۰ متر

کلاته

1600 متر

  1. قیمت کل ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میدان ولیعصر

11000 متر

  1. قیمت کل ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قاسم اباد

متر

  1. قیمت کل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  2. مساحت زمین ۲,۵۰۰ متر