گلخانه خیار و توجیه اقتصادی

  • پرورش خیار/گلخانه  خیار/توجیه اقتصادی پرورش خیار گلخانه ای از گذشته همیشه گیاهان به طور کلی با استفاده از خاک به عنوان محیط اصلی پرورش برای تأمین مواد ضروری مورد نیاز کشت می شدند. با رشد جمعیت و کاهش زمین ، استفاده از محیط های گلخانه ای و  کشت های هیدروپونیک بسیار مهم است. یکی از […]

  • بیشتر بدانید

    گلخانه و پرورش گل/مزایای داشتن گلخانه /انواع گلخانه

  • گل خانه و پرورش گل/گلخانه چیست؟/ کاشت گل خانه ای تعریف گلخانه: گلخانه محیطی است که که با اسکلت یا چهارچوب که دارای سقفی با پوشش شفاف مانند شیشه است. این پوشش به این دلیل است که اثر گلخانه ای و انرژی خورشید بیشتر در گلخانه بماند. مکانی ست که با مواد شفاف پوشیده شده […]

  • بیشتر بدانید