باغ 3000 متری

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , قلعه سین

نوع ملک : باغ

» بررسی جزئیات

چهاردیواری مناسب برای دامداری گلخانه و …

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : پیشوا , پیشوا

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

زمین دو دو بر – بر جاده اصلی ورامین پاکدشت(جمال اباد)

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

زمین چهاردیواری دامداری

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

32000 متر مرغداری

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : مراغداری

» بررسی جزئیات

کارگاه بلور سازی 1000 متری در خورین

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : صنعتی

» بررسی جزئیات

16000زمین به همراه سالن مرغداری

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

زمین چهار دیواری -تجاری 16000 متری بر 19 متر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

زمین 7 هکتار بر اصلی ورودی شهر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

مرغداری 21000 متری در خیر آباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : مراغداری

» بررسی جزئیات

5000 متر چهاردیواری بدون مجوز

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

2400 متر حبیب آباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : باغ و باغچه

» بررسی جزئیات

16000 دو نبش بر جاده فیلستون

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

کارخانه بسته بندی مواد غذایی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

نوع ملک : صنعتی

» بررسی جزئیات

فروش 4750 متر زمین در آباریک

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , احمداباد

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

فروش باغ 3300 متری در خورین

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین حومه , خورین

نوع ملک : باغ

» بررسی جزئیات